• ALL-IN TARIEVEN
 • LEVERING IN HEEL NL
 • GEMAKKELIJK BESTELD
 • SNELLE LEVERING
 • Bouw en Sloopafval 3m³ € 264,99
 • Grofvuil (huisraad) 3m³ € 264,99
 • Schoon Puin 3m³ € 139,99
 • Hout 3m³ € 195,99
 • Groenafval 3m³ € 168,99
 • Dakafval 3m³ € 849,99
 • Tuinafval 3m³ € 499,99
 • Grond 3m³ € 339,99
 • Bouw en Sloopafval 4m³ € 339,99
 • Grofvuil (huisraad) 4m³ € 339,99
 • Hout 4m³ € 214,99
 • Groenafval 4m³ € 199,99
 • Dakafval 4m³ € 899,99
 • Tuinafval 4m³ € 599,99
 • Grond 4m³ € 429,99

Budgetcontainers levert door heel Nederland

map.jpg
 • Bouw en Sloopafval 6m³ € 374,99
 • Grofvuil (huisraad) 6m³ € 374,99
 • Schoon Puin 6m³ € 155,99
 • Hout 6m³ € 234,99
 • Groenafval 6m³ € 207,99
 • Dakafval 6m³ € 949,99
 • Tuinafval 6m³ € 699,99
 • Grond 6m³ € 459,99
 • Bouw en Sloopafval 10m³ € 479,99
 • Grofvuil (huisraad) 10m³ € 479,99
 • Hout 10m³ € 273,99
 • Groenafval 10m³ € 245,99
 • Dakafval 10m³ € 1.199,99
 • Tuinafval 10m³ € 899,99
 • Bouw en Sloopafval 10m³ (Gesloten)€ 484,99
 • Grofvuil (huisraad) 10m³ (Gesloten)€ 484,99
 • Hout 10m³ (Gesloten)€ 273,99
 • Groenafval 10m³ (Gesloten)€ 273,99
 • Dakafval 10m³ (Gesloten)€ 1.199,99
 • Tuinafval 10m³ (Gesloten)€ 899,99